عیدی دیگر....

باز سال نو و عیدی دیگر ...


نه خبری از عیدی نه تبریک سال نو...


تنها تر از سال قبل.


تنهای تنها میگذرونیم تمام این ثانیه ها را..

 

(پیج یه دنیا تنهایی در فیسبوک )


 


/ 7 نظر / 30 بازدید
sepideh

به گذشـته بگویید باز آیــد!! من شادی های کودکی ام را جا گذاشــته ام. +من آپم خوشالم میکنی بهم سر بزنی likesh kardam

Me

تنها مدارا میکنیم ... دنیا عجب جایی شده

behdad

سلام سال نوتون مبار

نرگس تنها1

هی؟ حواست کجاست؟ زخمهایت را پنهان کن. این روزها مردمان زیادی با نمک اند.....................

sepideh

دیروز" و "فردا" هردو نامردند.. "دیروز "با خاطراتش.. و "فردا"با وعدههایش... مرا فریب دادند.. تا نفهمم "امروز"م چگونه گذشت...! + یه آپ کوچولو خوشالم میکنی بهم سر بزنی